Kleub lenn / Club de lecture en breton

Club de lecture en breton
Le fonds de littérature en breton est à explorer. L’invité de ce jour sera Daniel Carré qui a écrit un livre sur Loeiz Herrieu.
Gratuit
Médiathèque
10h
KUZUL SKOAZELL DIWAN KEMPERLE

Kleub lenn
Pedet e vo Daniel Carre, skrivet gantan ul labour ramzel war oberenn Loeiz Herrieu (Kamm dro an Ankoù, lizhiri Herrieu ‘pad ar brezel 14/18)
Digoust
Mediaoueg
10e
KUZUL SKOAZELL DIWAN KEMPERLE